interview with Pugoffka (Aniventure 2016)


Hello, I am Petya.

Hi, nice to meet you. I am Pugoffka. I am cosplayer and photographer from Ukraine,from Kiev.

Would you tell us your real name? Or you are not sharing it?

Elena.
It’s a nice one. Okay, I come from the magazine Anime Inn. We have been doing it for two years. And the writers of the magazine are pretty interested in you right now. We have been following your website and your costumes. They are always awesome, by the way.
Oh, thank you very much.
Would you share how you started With the costumes? doing this?
I am starting to make fewer costumes and more photos now because, mostly, I am a photographer. So, I started about 7 years ago. From that time I have done about 700 photo shoots and about 20-25 cosplay costumes.
This is pretty nice. What is the hardest costume you have ever made?
It is Jin Seo Yeon from the Blade and Soul game. It has some pieces of armor, some neckpieces. And also I needed to make shoes but the hardest part, I ordered. Because I spend a lot of time to make photos and edit them. So I have not so much time to make cosplay. But I try to choose characters and I make them 50/50 – by myself and ordered parts.
What is your favourite costume? Do you have a favourite one?
Yes, it’s Jin from Blade and Soul.
Well, you make a lot of photos. Is it hard to work with people who do cosplay? Or is it really easy?
Often, I work with cosplayers that I know really well. Sometimes I work with new cosplayers. I think for me its much better to make cosplay photo shoots rather than fashion or weddings. It is easier and very interesting. And you can bring all your ideas to life and there are many ways to do so.
Last question. Do you have some future projects that you want to share with us? Maybe the people need to wait for them.
Yes. My next costume will be Maleficent. I am working on it now, so you will see it very soon.
Thank you.

Здравей, аз съм Петя.
Здравей, приятно ми е да се запознаем. Аз съм Pugoffka. Аз съм косплейърка и фотографка от Украйна, Киев.
Би ли ни казала истинското си име? Или предпочиташ да го запазиш в тайна?
Елена.
Много хубаво име. Аз съм от списание Anime Inn. То вече е а две години и нашите автори са много заинтересовани от теб. Следим сайта ти , както и костюмите ти. Те винаги са страхотни.
Благодаря ви много.
Можеш ли да ни споделиш как започна да се занимаваш с костюмите?
В момента намалявам заниманията си с кост юми и правя повече снимки, защото съм фотограф. Започнах пред 7 години. От тогава съм направила около 700 фотосесии и 20-25 костюма за косплей.
Това е доста хубаво. Кой е най-трудния костюм, който си правила?
Този на Jin Seo Yeon от играта Blade and Soul. В него имаше броня и яки. Също трябваше да направя обувки, но най трудните части ги поръчах. Понеже прекарвам много време в правенето и обработването на снимки, нямам достатъчно време за изработването на косплей. Но се опитвам да си избера герои и да ги направя 50/50 – сама и с поръчани части.
Кой е любимият ти костюм? Имаш ли такъв?
Да, отново е Jin oт Blande and Soul.
Ти правиш много снимки. Трудно ли е да се работи с косплейър? Или е сравнително лесно?
Аз често работя с косплейъри, които вече познавам добре. От време на време, и с такива, които не познавам. Мисля, че за мен е по-добре да правя снимки на косплей, отколкото на мода или сватби. По-лесно е и е по-интересно. Така можеш да дадеш живот на идеите си по много различни начини.
Последен въпрос. Имаш ли бъдещи проекти които да споделиш с нас? Може би хората трябва да ги очакват.
Да. Следващият ми костюм ще бъде Maleficent. В момента работя по него, тъй че ще го видите много скоро.

 

Публикуване на коментар