Eкип


Eкип на Anime INN:

Главен Редактор: Петър “Ткк” Милев

Автори:

Петър “Ткк” Милев

MSK
Ангелина “Lina-chan”
Йоанна “Aeron”

Гергана Димитрова

Редактори:

Лазар Пендов
Виктория”Beloved” Вичева
Ивайло Спасов

Дизайнери:

Петър “Ткк” Милев

Facebook поддръжка:

Валери “HowTroublesome” Мазнев

Бивши членове на екипа допринесли за развитието:

Даниел Трифонов – дизайнер
Диди Крумова – дизайнер
Павлина “Yunie” Плачкова
Десислава Вълканова – автор
Ивайло Гатев – автор и редакторПетър “Malygos” Николов
Мартина “Loveless” Вичева
Shinnona
Георги Димитров

Емилия Кирчева – автор и редактор

Мартин Рашев
Николета Иванова
Анна “Nero” Ангелова

Иван “sahwar (Sah War)” Курдов – автор и редактор

Toymaker